X
تبلیغات
شـکســت عـشــــق

از یک عاشقِ شکست خورده پرسیدم:                               

بزرگ ترین اشتباه؟                                          

گفت: عاشق شدن...                                            

گفتم: بزرگ ترین شکست؟                                           

گفت: شکستِ عشق...

گفتم: بزرگ ترین درد؟

گفت: از چشمِ معشوق افتادن...

گفتم: بزرگ ترین غصه؟

گفت: یک روز چشم های معشوق رو ندیدن...

گفتم: بزرگ ترین ماتم؟

گفت: در عزای معشوق نشستن...

گفتم: قشنگ ترین عشق؟

گفت: شیرین و فرهاد...

گفتم: زیباترین لحظه؟

گفت: در کنارِ معشوق بودن...

گفتم: بزرگ ترین رویا؟

گفت: به معشوق رسیدن...

پرسیدم: بزرگ ترین آرزوت؟

اشک توی چشماش حلقه زد و با نگاهی سرد گفت:

مرگ....تاريخ : پنجشنبه 13 مرداد1390 | 10:16 | نویسنده : Amir mohammad |
بعضیا میگن بسلامتی دخترایی که…

بعضیا میگن به سلامتی پسرایی که…

اما من میگم به سلامتی تک تک دخترا و پسرایی که

واژه “عشق” رو مقدس میدونن و هرگز قلب هیشکی رو نشکستنتاريخ : جمعه 22 فروردین1393 | 18:30 | نویسنده : Amir mohammad |

ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟

ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﺕ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯾﻪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

‏ﻣﺘﻮﻟﺪ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟
ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﺕ ﭼﻪ ﺟﻮﺭﯾﻪ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.1ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭﺳﺮﯾﻊ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺲ ﻟﺬﺕ ﻃﻠﺒﯽ
ﺍﻧﻬﺎﺳﺖ . ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺍﻍ ﻭﺳﻮﺯﺍﻥ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﻭ ﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ
..
..
.2ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻞ ﺍﻣﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻪ
ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺍﺳﺖ
..
..
.3 ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﯾﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﺎﺩﻩ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
..
..
.4 ﺗﯿﺮ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﺮﻡ ﻭ ﻟﻄﯿﻒ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮﺩ
..
..
.5 ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﻧﻬﺎ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ
..
..
.6ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ
ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺭﻭﯾﺎ ﻣﯿﺒﺮﺩ
..
..
.7 ﻣﻬﺮ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺴﺖ ﻭ ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﯾﻦ
ﺫﻫﻨﯿﺖ ﺭﺍ ﺍﯾﺠﺎﺩ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻧﺎﭼﺎﺭﯾﺴﺖ
..
..
.8ﺍﺑﺎﻥ : ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ .....ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﻌﺪ
ﺍﻥ ﻣﯿﺮﻭﺩ
..
..
.9 ﺍﺫﺭ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
..
..
.10ﺩﯼ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺩﻟﮕﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪﻩ
..
..
.11ﺑﻬﻤﻦ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺑﺪﺍﺭ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﻨﺪﺵ
ﺍﻭﺭ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ
..
..
.12ﺍﺳﻔﻨﺪ : ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺧﯿﺎﻝ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﻫﺎ
ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .
ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﮐﺪﻭﻣﯽ؟‏


                                    ادامــــــــــــــه مطلبــــــــــــادامه مطلب
تاريخ : شنبه 16 فروردین1393 | 19:59 | نویسنده : Amir mohammad |

از خدا دم میزنیم و خود کامیم ...!!!

عشق و عاشقی میکنیم و حیرانیم ...!!!

خانه دل خراب و خود ویران ...!!!

آخر سر هم از خدا طلبکاریم ...!!!

عجب ...!!!

‏از خدا دم میزنیم و خود کامیم ...!!!
عشق و عاشقی میکنیم و حیرانیم ...!!!
خانه دل خراب و خود ویران ...!!!
آخر سر هم از خدا طلبکاریم ...!!!
عجب ...!!!‏تاريخ : جمعه 8 فروردین1393 | 20:0 | نویسنده : Amir mohammad |
نوروز سال 1393 را به شما دوستان عزیزم تبریک عرض می نماییم
و امیدواریم سالی پر از شادی و شور را پیش رو داشته باشید.

باعث افتخار است که عرض شادباش و تبریک اینجانب
زودتر از نسیم روح بخش نوروز خدمتتان شرفیاب شود . . .

عیدتان مبارک
تاريخ : جمعه 1 فروردین1393 | 11:59 | نویسنده : Amir mohammad |

11 ماه گذشت، چه خوب و چه بد....
بعضی ها دل ها شکستند....
خیلی ها عاشق شدند....
و خیلی ها تنها شدند....
خیلی ها از بینمان رفتند...
خیلی ها بینمان آمدند....
گریه ها کردیم و لبخندها زدیم....
زندگی شاید برخلاف میل یا باب میلمان گذشت...
در این آخر سالی
همه دم میزنند از شمردن روزها....
اما تو بشمار تعداد دل هایی که بدست آوردی!
تعداد لبخد هایی که بر لبها نشاندی!
بشمار تعداد اشک هایی که از سر شوق ریختی...

92سال سردی بود،
چطور گذشت!؟!؟!؟!؟!؟
خیلی دوست دارم برام بنویسید!چه خوب و چه بد!
باز گو کردنشون زیادم بد نیست.بنویسید!تاريخ : دوشنبه 26 اسفند1392 | 11:15 | نویسنده : Amir mohammad |
موضوع غم انگیز در خصوص زندگی ،

کوتاه بودن آن نیست

بلکه غم انگیز آن است

که ما زندگی را خیلی دیر شروع میکنیم . . .تاريخ : چهارشنبه 21 اسفند1392 | 11:43 | نویسنده : Amir mohammad |
دل تورو با غرورم شکستم

رو احساسات تو چشامو بستم

نمیدونستم یه روزی میری از دستم

نمیخواستم بری از آسمونم

حوصله ی هیچ کسی رو ندارم

وقتی چشامو رو هم میذارم

خاطرات تو رو به یادم میارم

نگو که این آخر راهمونه
دل تورو با غرورم شکستم
رو احساسات تو چشامو بستم
 نمیدونستم یه روزی میری از دستم
نمیخواستم بری از آسمونم
حوصله ی هیچ کسی رو ندارم
وقتی چشامو رو هم میذارم
 خاطرات تو رو به یادم میارم
نگو که این آخر راهمونهتاريخ : پنجشنبه 8 اسفند1392 | 20:43 | نویسنده : Amir mohammad |
برگرد دوباره پیشم ، بی تو من دیوونه میشم


نمی دونی که چقد هواتو دارم


حرفی و که جا گذاشتی زخمی که تو سینه کاشتی


من تموم یادگاریاتو دارمتاريخ : پنجشنبه 1 اسفند1392 | 11:8 | نویسنده : Amir mohammad |
لحظه ها میگذرن و تو نیستی اینجـــا
من دارم پیر میشم و تو نیستی اینجــــا
زندگی زیر یه سقف با عکس و نامه
نیستی و خاطره هات هنوز باهامه
پشت این پنجره ها دلم گرفته
از همه فاصله ها دلم گرفته
گاهی با صدای دریا توی فکرت غرق میشم
چشم به راهتو یه عمره که همینجا پشت شیشم
منکه هر گوشه ی این شهر از تو یه خاطره دارم
از توی خونه یه عمره پامو بیرون نمیذارم
منکه یه عمره کنارت فکر زخمای تو بودم
بر میگشتم و میموندم من اگه جای تو بودم
اگه جای تو بودم
نه خبر می گیری از من، نه سلامی نه جوابی
فکرشو می کردی یک شب شب بخیر نگم بخوابی
شب بخیر عزیز من چشماتو بستی
من بیدارم تو بخواب هرجا که هستیتاريخ : شنبه 26 بهمن1392 | 20:20 | نویسنده : Amir mohammad |
ولنتاين واسه كياس؟ 


واسه شما عاشقاس!! 


ما كه عشقمون خداس


كادومونم با بقيه جداس.تاريخ : دوشنبه 21 بهمن1392 | 17:55 | نویسنده : Amir mohammad |
یادش بخیر عاشقیه ما

یادش بخیر…

”من بودم و تو”

او بود و دیگری…

این روزها…

”تویی و او”

من ماندم و خدا ...

یادش بخیر عاشقیه ما

یادش بخیر…

”من بودم و تو”

او بود و دیگری…

این روزها…

”تویی و او”

من ماندم و خدا ...


تاريخ : چهارشنبه 9 بهمن1392 | 18:7 | نویسنده : Amir mohammad |
ﯾـــﺎﺩﺕ ﺑــﺎﺷـــﺪ ﻓـــﺮﻗـــﯽ ﻧﻤــﯿـــﮑـﻨــــﺩ ،

ﺗـــﻮ ﺩِﻝ ﺑﺒـــﺮﯼ ﯾـــﺎ ﻣــﻦ ﺩِﻝ ﺑﺒــــﺎﺯﻡ ،

ﺍﮔـــﺮ ﺣـﮑـــــﻢ ، ﺣــﮑـــﻢ ﺩِﻝ ﻧﺒـــﺎﺷـــﺪ ،

ﺩﯾــــﺮ ﯾـــﺎ ﺯﻭﺩ ﯾﮑــﻨـﻔـــــﺮ ﺧــﻮﺍﻫـﺪ ﺑـــُــﺮﯾــــﺪ...

ﯾـــﺎﺩﺕ ﺑــﺎﺷـــﺪ ﻓـــﺮﻗـــﯽ ﻧﻤــﯿـــﮑـﻨــــﺩ ،
ﺗـــﻮ ﺩِﻝ ﺑﺒـــﺮﯼ ﯾـــﺎ ﻣــﻦ ﺩِﻝ ﺑﺒــــﺎﺯﻡ ،
ﺍﮔـــﺮ ﺣـﮑـــــﻢ ، ﺣــﮑـــﻢ ﺩِﻝ ﻧﺒـــﺎﺷـــﺪ ،
ﺩﯾــــﺮ ﯾـــﺎ ﺯﻭﺩ ﯾﮑــﻨـﻔـــــﺮ ﺧــﻮﺍﻫـﺪ ﺑـــُــﺮﯾــــﺪ...


تاريخ : سه شنبه 1 بهمن1392 | 17:34 | نویسنده : Amir mohammad |
همه آدما برای خودشون یه چیز یواشــــکی دارن

یه اتفــــاق یواشکی

یه حــس یواشـــکـی

یه دوســـت یواشــکی

شاید هم یه عشــــق یواشکی

سلامتــــــــــــــیه همه یواشـــکیا .....

همه آدما برای خودشون یه چیز یواشــــکی دارن
 یه اتفــــاق یواشکی
 یه حــس یواشـــکـی
 یه دوســـت یواشــکی
 شاید هم یه عشــــق یواشکی
 سلامتــــــــــــــیه همه یواشـــکیا .....  ;) <3


تاريخ : یکشنبه 29 دی1392 | 18:17 | نویسنده : Amir mohammad |


تاريخ : سه شنبه 24 دی1392 | 12:47 | نویسنده : Amir mohammad |


تاريخ : سه شنبه 17 دی1392 | 12:46 | نویسنده : Amir mohammad |
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻭﻗﺘﯽﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺩﺍﻍﺩﻟﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺸﻪ ..
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﺷﮏ ﺗﻮﭼﺸﻤﺎﺕ ﺟﻤﻊ
ﻣﯿﺸﻪ ...
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻋﮑﺴﺎﺷﻮ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻮ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑﻣﯿﺰﻧﯽ ..ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕﺩﺳﺘﺖ
ﻣﯿﺮﻩﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻪ ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ ....
ﺑﺰﻧﯽ ... ﻧﺰﻧﯽ ... !!!
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﯽ ﻋﮑﺴﺸﻮﺟﻠﻮ، ﻋﻘﺐﻣﯿﺒﺮﯼ ﻭ ﻣﯿﺒﻮﺳﯿﺶ !!!
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪﺻﺪﺍﺵ ﻟﮏ ﺯﺩﻩ ! ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﺷﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢﺧﻮﺍﺑﺖﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ..
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽﺩﺍﺭﻩ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖﻭ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ....
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﻘﺪﺭﺭﺭﺭﻣﻬﻤﻪ !!
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
ﻧﮕﻮﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ
! ﺑﮕﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺍﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖتاريخ : شنبه 14 دی1392 | 12:1 | نویسنده : Amir mohammad |
ایام رحلت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه

السلام بر عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم .

ایام رحلت پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و امام رضا علیه السلام بر عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنیم .
 @[430999390265411:274:Arsalan ghasemi ارسلان قاسمی]


تاريخ : سه شنبه 10 دی1392 | 19:34 | نویسنده : Amir mohammad |
مرا از یاد بــــــــــبر...
من همانم که روزی اوج آرزوهایم... به بلندای دستان تو بود...
من همانم که روزی آغوشت برایم... امن ترین جای دنیا بود...
گرچه هنوز خاطراتت همانند "تو" مرا ترک نکرده اند...
گرچه هنوز تو را می پرستم...
اما... تو...
مرا از یاد بـ ـ ـ ـ ـ ـبر...
باور کن خسته ام...
از این انتظار... از این بلاتکلیفی... از برنگشتن تو...
مرا از یاد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبر و... خیالم را راحت کن....


تاريخ : دوشنبه 9 دی1392 | 18:41 | نویسنده : Amir mohammad |

بسوز ای دل که امروز اربعین است / عزای پور ختم المرسلین است

قیام کربلایش تا قیامت /سراسر درس، بهر مسلمین است


آبروی حسین به کهکشان می ارزد / یک موی حسین بر دو جهان می ارزد

گفتم که بگو بهشت را قیمت چیست / گفتا که حسین بیش از آن می ارزد . . .


اربعن حسینی تسلیت باد
تاريخ : دوشنبه 2 دی1392 | 1:45 | نویسنده : Amir mohammad |
شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است
یلدا پیشاپیش مبارک


شب یلدا همیشه جاودانی است / زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است / نشان از سنت ایرانیان است
یلدا پیشاپیش مبارک


تاريخ : پنجشنبه 28 آذر1392 | 21:6 | نویسنده : Amir mohammad |
تاريخ : شنبه 23 آذر1392 | 11:42 | نویسنده : Amir mohammad |

عکسِ‏‎ŞâRâ Izadpanah‎‏تاريخ : یکشنبه 17 آذر1392 | 12:10 | نویسنده : Amir mohammad |
‎‏
♥ SIAMAK ABBASI ♥


♥AMIR HOSSEIN♥تاريخ : یکشنبه 10 آذر1392 | 12:7 | نویسنده : Amir mohammad |
تاريخ : جمعه 1 آذر1392 | 19:26 | نویسنده : Amir mohammad |

می دانم بابا دو بخش است؛

بخشی در صحرا و بخشی بالای نیزه.

اما این که عمـــو چند بخش است، فقط بابا می داند...

السلام علیک یا ابوالفضل العباس(علیه السلام)تاريخ : چهارشنبه 22 آبان1392 | 8:1 | نویسنده : Amir mohammad |تاريخ : شنبه 18 آبان1392 | 21:0 | نویسنده : Amir mohammad |

تاريخ : سه شنبه 14 آبان1392 | 20:52 | نویسنده : Amir mohammad |
يه لحظه هايی تو زندگی هست

که سرجمع دو دقيقه هم نبوده

اما يه عمره يادش داره ما رو داغون ميکنه..!!
يه لحظه هايی تو زندگی هست

که سرجمع دو دقيقه هم نبوده

اما يه عمره يادش داره ما رو داغون ميکنه..!!


قبول دارید ؟؟؟

MaHsA


تاريخ : پنجشنبه 2 آبان1392 | 21:8 | نویسنده : Amir mohammad |
شبی در محفلی ذکر علی بود. . .

شنیدم عارفی فرزانه فرمود. . .

اگر آتش به زیر پوست داری. . .

نسوزی گر علی را دوست داری. . .

عيد غدير پيشاپيش بر دوستداران مولا علي مبارك!!!
شبی در محفلی ذکر علی بود. . .
شنیدم عارفی فرزانه فرمود. . .
اگر آتش به زیر پوست داری. . .
نسوزی گر علی را دوست داری. . .

عيد غدير پيشاپيش بر دوستداران مولا علي مبارك!!!

علي دوستا لايك كنن فقط!!!

DADA HO3!N


تاريخ : سه شنبه 30 مهر1392 | 18:17 | نویسنده : Amir mohammad |
  • پنجه
  • مکس دی ال